פעילות מדעית מבית עתיד פלוס עבור עובדי התעשייה האווירית